صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جدول پخش تلاوت های شنبه 11 خرداد ماه با پخش جزء بیست ششم قرآن كریم بر روی سایت رادیو ترتیل قرار گرفت.

مرتبط با این خبر

  • جدول پخش تلاوت های 15 خرداد ماه/ 1 شوال

  • جدول پخش تلاوت های 14 خرداد ماه/ 29 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 13 خرداد ماه/ 28 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 7 خرداد ماه/ 22 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 6 خرداد ماه/ 21 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 5 خرداد ماه/ 20 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 4 خرداد ماه/ 19 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 2 خرداد ماه/ 17 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 3 خرداد ماه/ 18 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 1 خرداد ماه/ 16 ماه مبارك رمضان