صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جدول پخش تلاوت های سه شنبه 14 خرداد ماه با پخش جزء بیست نهم قرآن كریم بر روی سایت رادیو ترتیل قرار گرفت.

مرتبط با این خبر

  • جدول پخش تلاوت های 15 خرداد ماه/ 1 شوال

  • جدول پخش تلاوت های 13 خرداد ماه/ 28 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 11 خرداد ماه/ 26 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 7 خرداد ماه/ 22 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 6 خرداد ماه/ 21 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 5 خرداد ماه/ 20 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 4 خرداد ماه/ 19 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 2 خرداد ماه/ 17 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 3 خرداد ماه/ 18 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 1 خرداد ماه/ 16 ماه مبارك رمضان