صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جدول پخش تلاوت های چهارشنبه 15 خرداد ماه با پخش جزء سی ام قرآن كریم بر روی سایت رادیو ترتیل قرار گرفت.

مرتبط با این خبر

  • جدول پخش تلاوت های 14 خرداد ماه/ 29 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 13 خرداد ماه/ 28 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 11 خرداد ماه/ 26 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 7 خرداد ماه/ 22 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 6 خرداد ماه/ 21 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 5 خرداد ماه/ 20 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 4 خرداد ماه/ 19 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 2 خرداد ماه/ 17 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 3 خرداد ماه/ 18 ماه مبارك رمضان

  • جدول پخش تلاوت های 1 خرداد ماه/ 16 ماه مبارك رمضان